/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

H Conjekt, αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη διοίκηση και τη διαχείριση έργων ιδιαίτερων απαιτήσεων και προδιαγραφών. Η αποτελεσματική διαχείριση κτηματομεσιτικών εργασιών αποτελεί τον πυρήνα μιας επιτυχημένης επένδυσης έργου. Με ειδικευμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση καθώς και την ποιοτική διαχείριση έργου η Conjekt μετατρέπει κάθε ακίνητο σε μια νέα ευκαιρία επένδυσης διατηρώντας την απόδοση επένδυσης για το εκάστοτε ακίνητο σε υψηλά επίπεδα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με ειδίκευση στη διαχείριση των κατασκευών και ως σύμβουλος επενδύσεων, η τεχνική εταιρεία Conjekt μαζί με τους καταξιωμένους στο χώρο συνεργάτες της έχουν δημιουργήσει ένα πλούσιο πελατολόγιο αποκτώντας έτσι πολύτιμη πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία τόσο στη διαχείριση έργου όσο και στις κτηματομεσιτικές επενδύσεις. Με αποτελεσματική διαχείριση κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται με προσοχή και παρακολουθείτε έως την ολοκλήρωσή του.


scrolldown scrollup


case studies

Πανελλήνιο Ρεκόρ κατασκευής ανοίγματος κανάβου Υαλοπετάσματος με σύστημα στήριξης Structural Glassing στο κτίριο γραφείων της Marousi Plaza.

Ανακατασκευή πέτρινου κτιρίου του 1838 και μετατροπή του σε ξενώνα επτά σουιτών Α’ τάξης στη Μάνη.

Μελέτη και Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 51 δωματίων με πισίνα και χώρους πολλαπλών χρήσεων εντός 19 μηνών.

To πρώτο σχεδόν Παθητικό κτίριο της Αθήνας (almost Passive).