/ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η Conjekt ως σύγχρονη τεχνική κατασκευαστική εταιρεία εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση στην κατασκευή και διαχείριση έργων εστιάζοντας παράλληλα στη μείωση των λειτουργικών δαπανών και την αύξηση της αποδοτικότητας μέσα από εναλλακτικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Η ολιστική προσέγγιση της Conjekt μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
• Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες: προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου και τις ειδικές για την εκάστοτε κατασκευή τεχνικές προδιαγραφές.
• Επενδυτικές Υπηρεσίες: εναρμονισμένες στα σύγχρονα πρότυπα και τους κανονισμούς στον τομέα των κατασκευών με σκοπό την ελαχιστοποίηση κόστους και χρόνου και τη μεγιστοποίηση της αξίας της επένδυσης.

• Κατασκευή & Παρακολούθηση Εξέλιξης Έργου: μέσω ενός επιστημονικά άρτιου προσωπικού και διευρυμένου δικτύου συνεργατών.
• Ενεργειακές Μελέτες: με τη χρήση υλικών και συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον επιτυγχάνεται η μείωση του συνολικού κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η εκπομπή CO2 στην ατμόσφαιρα.
• Διαχείριση Έργων: σε όλα τα στάδια κατασκευής διασφαλίζοντας έτσι την αύξηση της αποδοτικότητας, την μείωση του χρόνου κατασκευής και την απόδοση της επένδυσης.


scrolldown scrollup


case studies

Πανελλήνιο Ρεκόρ κατασκευής ανοίγματος κανάβου Υαλοπετάσματος με σύστημα στήριξης Structural Glassing στο κτίριο γραφείων της Marousi Plaza.

Ανακατασκευή πέτρινου κτιρίου του 1838 και μετατροπή του σε ξενώνα επτά σουιτών Α’ τάξης στη Μάνη.

Μελέτη και Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 51 δωματίων με πισίνα και χώρους πολλαπλών χρήσεων εντός 19 μηνών.

To πρώτο σχεδόν Παθητικό κτίριο της Αθήνας (almost Passive).