/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ομάδα των επιστημονικών συνεργατών της Conjekt εκπονεί κατασκευαστικές μελέτες και ενεργειακές επιθεωρήσεις και προτείνει τεχνικές λύσεις για την σωστή διεξαγωγή όλων των σταδίων ενός έργου. Κάθε στατική, αρχιτεκτονική, μηχανολογική και ενεργειακή μελέτη εφαρμόζεται σωστά και υπεύθυνα με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και εκάστοτε απαιτήσεις.

Οι κατασκευές υψηλών προδιαγραφών απαιτούν επιμελή αρχιτεκτονική, στατική και μηχανολογική μελέτη έτσι ώστε να επιτευχθεί απόλυτη ποιότητα κατασκευής. Οι ενεργειακές μελέτες κτιρίων και κατασκευαστικών έργων διεξάγονται σε διάφορες φάσεις της ανάπτυξης του έργου ενώ αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η τεχνική εταιρεία Conjekt είναι υπεύθυνη για την πλήρη διαχείριση έργου ενώ παράλληλα διενεργεί τις απαιτούμενες μηχανολογικές μελέτες καθώς και ενεργειακές επιθεωρήσεις κατασκευών για την υλοποίηση επενδύσεων με χαμηλή ενεργειακή απώλεια.

Με πολύχρονη εμπειρία στις ενεργειακές μελέτες, τις κατασκευαστικές μελέτες και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις υποδομών, η Conjekt προτείνει εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις με σημαντικές επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας περιορίζοντας το ενεργειακό λειτουργικό κόστος, προωθώντας την οικολογική ευαισθητοποίηση στον τομέα των κατασκευών ενώ προάγει την επενδυτική πρόταση «επενδύστε στην Ελλάδα».


scrolldown scrollup


case studies

Πανελλήνιο Ρεκόρ κατασκευής ανοίγματος κανάβου Υαλοπετάσματος με σύστημα στήριξης Structural Glassing στο κτίριο γραφείων της Marousi Plaza.

Ανακατασκευή πέτρινου κτιρίου του 1838 και μετατροπή του σε ξενώνα επτά σουιτών Α’ τάξης στη Μάνη.

Μελέτη και Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 51 δωματίων με πισίνα και χώρους πολλαπλών χρήσεων εντός 19 μηνών.

To πρώτο σχεδόν Παθητικό κτίριο της Αθήνας (almost Passive).