/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση, το συντονισμό, την επίβλεψη και την εκτενή παρακολούθηση εξέλιξης έργου η κατασκευαστική εταιρεία Conjekt λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις κάθε έργου παραδίδοντας με συνέπεια εργολαβίες και κατασκευές υψηλής ποιότητας. Μέσω της πολύχρονης εμπειρίας των στελεχών της στη συνεχή παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών με πολύ υψηλές και ιδιαίτερες τεχνικές και αισθητικές απαιτήσεις, που καλύπτουν όλο το εύρος των κατασκευών, εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή στο συντομότερο χρόνο κάθε υποδομής και κάθε κατασκευαστικού έργου, με την αυστηρότερη τήρηση των προδιαγραφών και το ελάχιστο δυνατό κόστος.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η τεχνική μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και διαχείριση ενός έργου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη για μια ολοκληρωμένη, υψηλών προδιαγραφών κατασκευή. Η Conjekt εκπονεί κατασκευαστικές μελέτες δημοσίων έργων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κτιρίων γραφείων και συγκροτημάτων κατοικιών (μόνιμων και εξοχικών). Αναλαμβάνει την παρακολούθηση εξέλιξης κατά την κατασκευή του έργου και διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις επιτυγχάνοντας μείωση στην κατανάλωση ενέργειας, χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες και αύξηση της αποδοτικότητας.


scrolldown scrollup


case studies

Πανελλήνιο Ρεκόρ κατασκευής ανοίγματος κανάβου Υαλοπετάσματος με σύστημα στήριξης Structural Glassing στο κτίριο γραφείων της Marousi Plaza.

Ανακατασκευή πέτρινου κτιρίου του 1838 και μετατροπή του σε ξενώνα επτά σουιτών Α’ τάξης στη Μάνη.

Μελέτη και Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 51 δωματίων με πισίνα και χώρους πολλαπλών χρήσεων εντός 19 μηνών.

To πρώτο σχεδόν Παθητικό κτίριο της Αθήνας (almost Passive).