Σταυρουλάκης Σπύρος
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός έργων της Conjekt με ιδιαίτερες ικανότητες στην εφαρμογή των προδιαγραφών των μελετών και στο χρονοπρογραμματισμό των εργοταξίων. Συμμετείχε στην μετατροπή του κτιρίου των Village Cinemas στο Μαρούσι σε κτίριο γραφείων επιφανείας 9.500 μ2 και προϋπολογισμού 9.500.000€.

Δραστηριοποιείται παράλληλα και στην τακτοποίηση Ημιυπαίθριων Χώρων και Αυθαιρέτων Κατασκευών στο πλαίσιο των Νόμων 4014/2011 & 3843/2010.

ΛΗΨΗ CV ΠΙΣΩ