Κάλφας Χρίστος
Πολιτικός Μηχανικός - Μαθηματικός - Καθηγητής

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες του μετά από 38 έτη Πανεπιστημιακής καριέρας στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης, όπου διατελεί σήμερα ως αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής εργαστηρίου μεταλλικών κατασκευών, συνδυασμένες με το μεγάλο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, την ειδίκευσή του στην εκπόνηση στατικών μελετών ιδιαίτερων απαιτήσεων και εφαρμογών σε Ελλάδα και εξωτερικό και την πολύχρονη κατασκευαστική του εμπειρία, διασφαλίζουν την ικανοποίηση κατά τον βέλτιστο τρόπο (αρχιτεκτονικό, οικονομικό, χρονικό) οποιασδήποτε απαίτησης σχεδιασμού χρειασθεί καθώς και την ορθότερη και ταχύτερη εφαρμογή του.

Κατέχει μέχρι σήμερα το Πανελλαδικό ρεκόρ μελέτης μεταλλικής στέγης με το μεγαλύτερο άνοιγμα και έχει ασχοληθεί με ερευνητικά προγράμματα και καινοτόμες εφαρμογές. Έχει μετάσχει σε πολλά συνέδρια μηχανικής ως ομιλητής και πολλές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε τεχνικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΛΗΨΗ CV ΠΙΣΩ