Ζαμάνης Πέτρος
Πολιτικός Μηχανικός

Κατέχει 20ετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και των μελετών τόσο από τη θέση του μηχανικού κατασκευής μεγάλων τεχνικών εταιριών όσο και σαν ελεύθερος επαγγελματίας σε μεγάλα οικοδομικά συγκροτήματα, σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε έργα οδοποιίας.

Έχει δραστηριοποιηθεί επίσης στο χώρο της κατασκευής Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών για τις εταιρείες HOL, FORTHNET, TELLAS έχοντας ολοκληρώσει πάνω από 150 χλμ δικτύου οπτικών ινών. Είναι εγκεκριμένος Ενεργειακός Επιθεωρητής και Ελεγκτής Δόμησης της ΕΥΕΠΕΝ του ΥΠΕΚΑ.

ΛΗΨΗ CV ΠΙΣΩ