Δουκίδης Μιχάλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ως διευθυντής έργων για λογαριασμό μεγάλων τεχνικών εταιριών έχει κατασκευάσει μεγάλα οικοδομικά έργα (συγκροτήματα κατοικιών, κτίρια γραφείων, βιοτεχνικά κτίρια, νοσοκομεία), έργα οδοποιίας και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια.

Έχει άριστη γνώση στη λειτουργία και εφαρμογή σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και εφαρμογών που ελαχιστοποιούν το τελικό λειτουργικό κόστος των έργων.

ΛΗΨΗ CV ΠΙΣΩ