Αγαπάκης Μάνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ασχολείται με την μελέτη και επίβλεψη μηχανολογικών μελετών σε έργα με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις τα τελευταία 25 χρόνια. Κτήρια γραφείων, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, μουσεία και συγκροτήματα κατοικιών αποτελούν την πλειονότητα των έργων που έχει μελετήσει και επιβλέψει. Η γνώση των απαιτήσεων και αναγκών του κάθε έργου, σε συνδυασμό με την εμπειρία του στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων και τις εξειδικευμένες του γνώσεις ως ενεργειακός επιθεωρητής, οδηγούν στην επιλογή λύσεων που αποφέρουν στις επενδύσεις λειτουργικότητα και οικονομία.

ΛΗΨΗ CV ΠΙΣΩ